Enervigo, to grupa firm, która wdraża nowatorski na polskim rynku kompleksowy proces transformacji energetycznej przedsiębiorstw. Dla naszych Klientów jesteśmy partnerem, który w modelu end-to-end pomaga sprostać wyzwaniom związanym z energią oferując usługę pn. Program Transformacji Energetycznej.

Enervigo pomaga zdiagnozować obszary, które należy poddać analizie w kontekście transformacji gospodarek energetycznych. Zbieramy i analizujemy dane, prezentujemy wyniki wraz z propozycją i rekomendacją dalszych działań. Spośród portfolio naszych technologii, wybieramy tylko te, które w realny sposób wpłyną na efektywność energetyczną oraz dadzą Klientowi wymierne korzyści także po stronie kosztowej – czyli, zapewnią optymalną korelację kosztów ponoszonych na zakup energii z oszczędnościami uzyskanymi dzięki autoprodukcji. W portfelu naszych technologii znajduje się: kogeneracja, fotowoltaika, magazyny energii, agregaty absorpcyjne, absorpcyjne pompy ciepła czy moduły ORC, a całość rozwiązań wdrażamy w formule EPC, ale także no-CAPEX lub ESCO. Kluczowym elementem naszej działalności jest wkład w rozwój technologii wodorowych.

Jako grupa Enervigo, mamy na swoim koncie ponad 800 obsłużonych Klientów B2B, 250 MW zbudowanych źródeł energii, 1mln MWh oszczędzanych rocznie, co do dnia dzisiejszego dało ponad miliard złotych uzyskanych oszczędności.


Poprzez mix technologii mamy realny wpływ na transformację energetyczną polskiego przemysłu. Wpływamy na jego dekarbonizację, a w długofalowej perspektywie na neutralność klimatyczną. Obecnie dzięki wspólnym działaniom grupy przyczyniamy się do redukcji emisji CO2 o milion ton rocznie.

Dołącz do nas!

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza do dołączenia do Centralnej Doliny Wodorowej im. Braci Łaszczyńskich osoby prawne w charakterze Członka Wspierającego, które chcą aktywnie włączyć się w działalność Centralnej Doliny Wodorowej oraz wspierać działania i projekty w sposób finansowy i merytoryczny.