Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. jest częścią Buzzi Unicem i należy do obszaru zarządzania Wschodniej Dywizji Dyckerhoff. Korporacja Buzzi Unicem z siedzibą we Włoszech posiada zakłady w 13 krajach i zatrudnia prawie 10 000 pracowników na całym świecie.

Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. jest uznanym producentem wysokojakościowych cementów, betonów towarowych i produktów specjalnych, mających zastosowanie w różnych obszarach budownictwa. Produkcja cementu i produktów specjalnych odbywa się w Cementowni, zlokalizowanej w miejscowości Nowiny k/Kielc. Zdolność produkcyjna zakładu to 1,6 mln ton cementu rocznie. Firma dysponuje również terminalem w Warszawie. Produkcja betonu towarowego realizowana jest w 18 zakładach zlokalizowanych na terenie południowej i centralnej części Polski.


Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. wspiera swoich klientów produktami najwyższej jakości, a także doradztwem technicznym, badaniami i innymi usługami. Produkcja cementu, betonu towarowego jak i produktów specjalnych, oparta jest na najnowszych technologiach wytwarzania materiałów budowlanych.

Firma we wszelkich swoich działaniach przyczynia się do prowadzenia odpowiedzialnego biznesu, realizując politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Naszym zadaniem jest osiągnięcie harmonii w zakresie realizacji celów gospodarczych, społecznych oraz ochrony środowiska. Traktujemy zrównoważony rozwój jako społeczny obowiązek, a także czynnik długofalowego sukcesu firmy.

Dołącz do nas!

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza do dołączenia do Centralnej Doliny Wodorowej im. Braci Łaszczyńskich osoby prawne w charakterze Członka Wspierającego, które chcą aktywnie włączyć się w działalność Centralnej Doliny Wodorowej oraz wspierać działania i projekty w sposób finansowy i merytoryczny.