Columbus Energy to wiodący dostawca produktów i usług na rynku nowoczesnej energetyki, z których korzysta już ponad 70 tys. klientów. Spółka oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu energii odnawialnej dla gospodarstw domowych i biznesu.

Columbus jest spółką notowaną na GPW i jednym z największych udziałowców rynku instalacji fotowoltaicznych w Polsce. Firma świadczy swoje usługi nie tylko w Polsce, ale także na rynkach zagranicznych, takich jak Czechy, Słowacja czy Ukraina.

Firma oferuje szeroki zakres produktów z dziedziny nowoczesnej energetyki, który obejmuje fotowoltaikę, pompy ciepła, magazyny energii oraz ładowarki do samochodów elektrycznych. Columbus realizuje także ambitne projekty inwestycyjne w dziedzinie farm fotowoltaicznych oraz wielkoskalowych magazynów energii. Sukcesywnie budujemy potencjał portfela inwestycyjnego Columbus, który obecnie wynosi już 1 625 MW farm PV i 724 MW magazynów energii.

W ramach Columbus Technologies, firma nie tylko odpowiada na zmieniające się potrzeby rynku, ale także aktywnie kształtuje przyszłość branży energetycznej. Spółka tworzy technologie umożliwiające inteligentne zarządzanie energią, które pozwalają na korzystanie z OZE i innych produktów z dziedziny nowoczesnej energetyki w sposób spersonalizowany, zrównoważony i bezpieczny.

Dołącz do nas!

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza do dołączenia do Centralnej Doliny Wodorowej im. Braci Łaszczyńskich osoby prawne w charakterze Członka Wspierającego, które chcą aktywnie włączyć się w działalność Centralnej Doliny Wodorowej oraz wspierać działania i projekty w sposób finansowy i merytoryczny.