Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. inicjuje działania wspierające przedsiębiorców i lokalne społeczności. Inwestuje w strategiczne sektory i nowatorskie technologie oraz jest zaangażowana w rozwój polskiego ekosystemu dolin wodorowych.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. odpowiada na najważniejsze potrzeby polskiej gospodarki i lokalnych społeczności. W ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju ARP S.A. współpracuje z kluczowymi polskimi instytucjami wspierającymi rozwój przedsiębiorstw.To partner dla firm, które:

  • chcą się rozwijać w innowacyjnych branżach,
  • potrzebują wsparcia w realizacji procesów restrukturyzacji,
  • potrzebują finansowania,
  • poszukują terenów inwestycyjnych w specjalnych strefach ekonomicznych.

ARP S.A. inwestuje w strategiczne sektory i nowatorskie technologie. Jest głównym podmiotem biznesowym w kraju zaangażowanym w rozwój polskiego ekosystemu dolin wodorowych. Zainicjowała powstanie czterech dolin wodorowych (Podkarpackiej, Dolnośląskiej, Mazowieckiej i Śląsko-Małopolskiej) oraz współorganizowała dwie kolejne. W dolinach wodorowych będą zlokalizowane demonstratory polskich technologii wodorowych, które wraz z potencjałem polskich przedsiębiorstw stworzą nową gałąź gospodarki opartą o tę zieloną technologię. Doliny wodorowe umożliwią rozwój regionalnych rynków wodoru w pełnym łańcuchu wartości technologii wodorowych: od produkcji przez przemysł i magazynowanie, aż po zastosowanie wodoru w gospodarce.

Dołącz do nas!

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza do dołączenia do Centralnej Doliny Wodorowej im. Braci Łaszczyńskich osoby prawne w charakterze Członka Wspierającego, które chcą aktywnie włączyć się w działalność Centralnej Doliny Wodorowej oraz wspierać działania i projekty w sposób finansowy i merytoryczny.