Największe w regionie targi zeroemisyjnych technologii w transporcie i środkowoeuropejskie forum liderów zrównoważonej mobilności miały miejsce w Łodzi w dniach 26-28.09.2023 r. Wydarzenie trwało 3 dni i zgromadziło ponad 50 partnerów strategicznych i ponad 100 wystawców. W debaty i panele zaangażowali się  liderzy, eksperci i praktycy rynku elektromobilności.

ARP S.A. wspólnie z ŚGP INDUSTRIA S.A. przedstawiły możliwości integracji polskich przedsiębiorstw, nie tylko z branży automotive, ale także wokół technologii wodorowej.

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA przybliżała założenia Centralnej Doliny Wodorowej im. Braci Łaszczyńskich, która zostanie powołana 12 października 2023 r. w Kielcach. Celem Doliny jest stworzenie otwartego forum współpracy oraz integracja sektorów, znalezienie partnerów biznesowych, a także optymalizacja procesów i kosztów na drodze rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. Centralna Dolina Wodorowa to kompleksowy projekt, który obejmie całą ścieżkę produkcji i wykorzystania wodoru. Począwszy od budowy elektrolizerów, które przekształcą energię elektryczną w wodór, poprzez magazynowanie wodoru, a na jego wykorzystaniu do produkcji energii elektrycznej kończąc.

W czasie wydarzenia w Łodzi dyskutowano o roli Polski, jaką może odegrać w rozwoju zrównoważonego transportu w regionie CEE. W dyskusji na temat elektromobilności nie można pominąć procesu produkcji zielonego wodoru i rozwoju infrastruktury odnawialnych źródeł energii, która jest nieodłącznym elementem. W panelach wziął udział m. in. Szymon Płoński – ekspert wodorowy i dyrektor Biura Transformacji Energetycznej w ARP S.A.Zobacz również