W Muzeum Dialogu Kultur dostępna jest wystawa czasowa, która powinna szczególnie zainteresować sympatyków Centralnego Klastra Wodorowego. Poświęcona została życiu i działalności szczególnym dla naszego regionu naukowcom, wynalazcom, a przede wszystkim przedsiębiorcom – Stanisławowi i Bolesławowi Łaszczyńskich. Warto przypomnieć, że Stanisław Łaszczyński opatentował elektrolizę miedzi. Do jego wynalazków należy także zaliczyć Miedziankit – materiał wybuchowy, zastępujący dynamit w czasach, gdy dostęp do niego był utrudniony. Bracia Łaszczyńscy są także bezpośrednio powiązani z działalnością „Marmurów Kieleckich”, z których nasza Spółka się wywodzi. Więcej faktów i ciekawostek można poznać, odwiedzając wystawę. Nie zabraknie historii rodu Łaszczyńskich i minerałów oraz narzędzi na miarę zakładu górniczego ubiegłego wieku! Wystawę można zwiedzać do 05 lutego 2022 r. W imieniu Organizatora i Muzeum Narodowego w Kielcach serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji na stronie Muzeum Narodowego w Kielcach.

Zobacz również