W dniu 14.02.2023 r. miało miejsce oficjalne podpisanie umowy na dostawę i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW, która zlokalizowana będzie na kopalni Jaźwica w gminie Nowiny w powiecie kieleckim. ML SYSTEM podjął się wykonania zadania polegającego na budowie farmy PV na zrekultywowanym zwałowisku północnym kopalni. Jest to najnowsza inwestycja Spółki w odnawialne źródła energii. Produkcja zielonej energii z zeroemisyjnych źródeł energii to jeden z kluczowych celów planu do 2030 r. „W kierunku Zielonej Transformacji”.

Jak wskazywała Magdalena Szczukiewicz, dyrektor rozwoju i marketingu w Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej INDUSTRIA, inwestycja jest jednym ze znaczących kroków w procesie zielonej transformacji Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych, a wytworzona energia będzie wykorzystywana do zasilenia zakładów produkcyjnych, jak również do produkcji zielnego wodoru celem osiągnięcia niskoemisyjności.

”Energetyczny krajobraz Polski zmienia się na naszych oczach, a co najważniejsze, staje się bardziej zielony. Po odnawialne źródła energii sięgają dzisiaj podmioty z wielu branż, w tym sektor wydobywczy. Cieszy nas fakt, że w sposób czynny uczestniczymy w tej transformacji. Nasz segment fotowoltaiki klasycznej dla energetyki zawodowej i MŚP ma przed sobą doskonałe perspektywy. Uczestniczymy w kolejnych przetargach i postępowaniach konkursowych, liczymy na ich pozytywne zakończenie.” – komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System.

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA świadoma wyzwań energetycznych stojących przed przedsiębiorcami przemysłowymi wyszła z inicjatywą powołania Centralnego Klastra Wodorowego im. Braci Łaszczyńskich w 2021 r. Celem Klastra jest stworzenie otwartego forum współpracy do udziału, w którym zaproszone są wszystkie podmioty chętne do działania na rzecz rozwoju zeroemisyjnych źródeł energii i produkcji zielonego wodoru w regionie świętokrzyskim. ML System dołączyło do grona członków Klastra w lipcu 2022 r.

Zobacz również