Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA zawarła z Rolls-Royce SMR memorandum umożliwiające obu firmom współpracę przy wdrażaniu małych reaktorów modułowych (SMR) w Polsce.

ŚGP INDUSTRIA jako lider Centralnego Klastra Wodorowego im. Braci Łaszczyńskich, którego celem jest zeroemisyjne wytwarzanie energii i produkcja „zielonego wodoru” wybrała technologię Rolls-Royce SMR, aby zrealizować ambitne cele produkcji 50 000 ton czystego wodoru rocznie. ŚGP INDUSTRIA jest częścią Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP).

Tom Samson, Prezes Rolls-Royce SMR, powiedział: „To ważny krok w naszych relacjach z ŚGP INDUSTRIA – określający ramy współpracy, według których będziemy pracować nad wspólnymi planami wykorzystania naszej technologii SMR w Polsce do dekarbonizacji energochłonnego przemysłu i produkcji czystej energii dla przyszłych pokoleń.”

„Na międzynarodowym rynku Polska jest jednym z kluczowych odbiorców zaprojektowanych przez nas modułowych elektrowni jądrowych, które zapewniają 470 MW czystej, niedrogiej energii elektrycznej ze zrównoważonego źródła. To partnerstwo ma ogromny potencjał i może wspierać tysiące wysoko wykwalifikowanych, długoterminowych miejsc pracy w Polsce i w Wielkiej Brytanii – zarówno bezpośrednio, jak i w łańcuchu dostaw.”

Cezariusz Lesisz, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP), powiedział: „Współpraca z Rolls-Royce SMR to wielka szansa dla regionu świętokrzyskiego i spółek z grupy kapitałowej ARP na rozwój zaawansowanej technologicznie bazy przemysłowej dla małej energetyki jądrowej w Polsce.”

„Budowa nowych kompetencji polskiego przemysłu wpisuje się w trend koncentrowania się na transformacji energetycznej i wzmacniania bezpieczeństwa oraz odporności energetycznej naszego kraju. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. chce wspierać projekty transformacji przemysłu energochłonnego, który będzie mógł korzystać zarówno z odnawialnych źródeł energii, jak i energii jądrowej dostępnej w Polsce w ciągu najbliższej dekady lub szybciej.”

Zarówno Polska jak i pozostałe kraje Europy Centralnej dążą do dekarbonizacji, jak również wzmacniają swoje bezpieczeństwo energetyczne. Rolls-Royce SMR oferuje rozwiązanie energetyczne, które jest idealnie dopasowane do podłączenia do sieci elektrycznej lub do zastosowań przemysłowych poza siecią, jak chociażby do produkcji wodoru.

Rolls-Royce SMR rozwija flotę małych reaktorów modułowych przeznaczonych na rynek globalny. Łańcuch dostaw rozdzielony jest na kilka fabryk, co maksymalizuje wydajność oraz powtarzalność produkcji zunifikowanych modułów, z których budowana jest cała elektrownia. Każda elektrownia Rolls-Royce SMR będzie budowana według tego samego projektu, z jednakowych modułów, na kompaktowej platformie ze zbrojonego betonu, aby móc być wykorzystana do wielu zastosowań, w tym zasilania sieci energetycznej lub przemysłu.

Celem ŚGP INDUSTRIA jest zbudowanie łańcucha dostaw zunifikowanych części i modułów do produkcji SMR zarówno na rynek polski jak i na eksport. Jako lider Centralnego Klastra Wodorowego, ŚGP INDUSTRIA ma również w planach uruchomienie do trzech reaktorów SMR w celu dekarbonizacji regionalnej infrastruktury energetycznej oraz do produkcji wodoru. Otwiera to drzwi do zastąpienia w przyszłości ponad 8GW elektrowni węglowych w południowej Polsce za pomocą SMR po 2030 r.

Szczepan Ruman, Prezes Zarządu ŚGP INDUSTRIA, powiedział: „Rolls-Royce SMR nie ma sobie równych pod względem koncepcji i procesów produkcyjnych. Uczestnictwo w łańcuchu dostaw części i modułów dla Rolls-Royce SMR jest wielką szansą zarówno dla naszego regionu jak i dla całego przemysłu w południowej Polsce, który w przeszłości był zaangażowany w budowę obecnie istniejących w Polsce elektrowni.”

„Mamy platformę do współpracy dla firm przemysłowych z całej południowej Polski, czyli Centralny Klaster Wodorowy, w ramach którego współpracujemy z firmami z naszego regionu, jak również z innych trzech dolin wodorowych: dolnośląskiej, śląsko-małopolskiej i podkarpackiej. Przy wsparciu Grupy ARP chcemy tworzyć miejsca pracy oraz zapewnić polskiemu przemysłowi silny udział w przyszłościowej branży, jaką jest produkcja komponentów i modułów dla elektrowni SMR. W ramach zawartego memorandum chcemy w Kielcach utworzyć centrum mapujące i rozwijające łańcuch dostaw na wzór angielskiego NAMRC (Nuclear Advanced Manufacturing Research Center) w Sheffield. Dla rozwoju łańcucha dostaw w oparciu o Centralny Klaster Wodorowy i spółki z grupy ARP będziemy korzystać z brytyjskich doświadczeń programu Fit4Nuclear.”

Prezentacja technologii oferowanej przez firmę Rolls-Royce SMR odbędzie się 08 marca 2023 roku podczas spotkania Centralnego Klastra Wodorowego im. Braci Łaszczyńskich w ramach Targów energetycznych ENEX w Kielcach.

Szczegółowe informacje dotyczące technologii Rolls-Royce SMR, funkcjonowania centrum NAMRC oraz programu Fit4Nuclear można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z przedstawicielami spółki Rolls-Royce SMR.

Rolls-Royce SMR:
Dan Gould,
M +44 (0) 7717 720809
dan.gould@rolls-royce-smr.com
Join Us – Rolls Royce SMR (rolls-royce-smr.com)
https://www.rolls-royce-smr.com/
Small Modular Reactors | Flickr

ŚGP INDUSTRIA:
Magdalena Szczukiewicz
magdalena.szczukiewicz@sksmkielce.pl
Centralny Klaster Wodorowy im. Braci Łaszczyńskich: https://industria.eu/centralny-klaster-wodorowy/

ARP Industrial Development Agency JSC:
Miłosz Marczuk
milosz.marczuk@arp.pl

Zobacz również