W skali całej unijnej gospodarki, transport morski odpowiada aż za 13,5 proc. emisji gazów cieplarnianych (24 proc. NOx i SOx, 18 proc. CO2 i 9 proc. pyłu zawieszonego PM2,5). Możliwości ograniczenia roli tej gałęzi transportu na razie nie widać – prawie 80 proc. handlu zagranicznego UE odbywa się właśnie drogą morską, a jej znaczenie w najbliższych dekadach będzie stale rosnąć. Wynika to m.in. z faktu, że blisko połowa Europejczyków mieszka w odległości do 50 kilometrów od morza.

Pozostaje zatem szukać rozwiązań, które pozwoliłyby uczynić ją bardziej przyjazną dla środowiska. Spore nadzieje budzi zastosowanie wodoru. Paliwo to jest na tyle energetyczne, że może zasilić nawet duże jednostki, a proces jego otrzymywania i spalania wiąże się z emisją stosunkowo niskiej ilości gazów cieplarnianych.

Do uwodornienia europejskiej – a tym bardziej polskiej – marynarki handlowej droga jest jednak jeszcze daleka. Podobnie wygląda kwestia zielonego wodoru. Metody jego otrzymywania, które są obecnie powszechnie stosowane, charakteryzują się ponadto wysoką emisyjnością. Te problemy na szczęście można wyeliminować. Nad ich rozwiązaniem intensywnie pracują naukowcy i firmy z sektora energetycznego.

Wodór w transporcie morskim – perspektywy rozwoju

W 2022 globalna gospodarka zużyła 95 Mt wodoru. Eksperci szacują, że w ciągu następnych dwóch dekad zapotrzebowanie na to paliwo wzrośnie czterokrotnie, przy tym zamawiający oczekiwać będą dostaw wodoru niskoemisyjnego. Największa część całego wyprodukowanego wtedy wodoru ma trafić właśnie do transportu morskiego – przewidywane zużycie wyniesie 116 Mt.

To najlepiej pokazuje znaczenie wodoru dla branży morskiej. Taki stan rzeczy nie powinien jednak dziwić. Zastosowanie tego paliwa może pomóc w wyeliminowaniu największych problemów, przed którymi stoi ta gałąź przemysłu. Najważniejszym jest z całą pewnością zmniejszenie emisyjności. Zasilane wodorem statki emitują jedynie parę wodną, która dla klimatu i środowiska naturalnego jest właściwie obojętna – w przeciwieństwie do tlenków węgla i siarki emitowanych przez jednostki napędzane paliwem kopalnym. Statkom z silnikami wodorowymi łatwiej jest więc dostosować się do norm ekologicznych wprowadzanych przez coraz więcej państw.

Kolejna korzyść związana z dekarbonizacją transportu morskiego poprzez wodoryzację jest widoczna na polu społecznym. Chodzi o tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach, na których działają porty. Zmiana paliw kopalnych na wodór wymaga stworzenia nowej infrastruktury umożliwiającej jego produkcję, transport i dystrybucję. Inwestycję w nią pomogą zrównoważyć skutki transformacji ustrojowej i pozwolą znaleźć zatrudnienie osobom pracującym dotąd w najbardziej emisyjnych gałęziach gospodarki.

Wodoryzacja transportu morskiego – największe wyzwania

Oczywiście wodoryzacja transportu morskiego nie odbędzie się bez pokonania pewnych przeszkód. Najpoważniejsze wiążą się właśnie ze wspomnianą infrastrukturą. By odejście od paliw kopalnych było uzasadnione z ekologicznego punktu widzenia, produkcja wodoru musi odbywać się zielonymi metodami. Na tę chwilę większość (1,3 mln ton w 2022) wodoru to tzw. wodór szary, produkowany technikami wykorzystującymi paliwa kopalne. W Polsce tylko nieliczne projekty zajmują się rozwojem technologii umożliwiających wytwarzanie zielonego wodoru na masową skalę.

Rozwiązania wymagają także problemy z bunkrowaniem i obsługą statków zasilanych wodorem. Tylko niewielka część portów oferuje np. możliwość tankowania tego paliwa. By rozwój technologii wodorowych w transporcie morskim był możliwy, konieczne są skoordynowane działania na różnych kontynentach i szybko przeprowadzone prace modernizacyjne najważniejszych portów świata.

Jak widać, upowszechnienie wodoru w transporcie morskim może przynieść wymierne korzyści ekologiczne i społeczne. By je osiągnąć, konieczna jest jednak współpraca różnych podmiotów – producentów paliw, dostawców technologii, armatorów i portów. Tylko wprowadzając zielony wodór na masową skalę, branża będzie w stanie skutecznie wykorzystać potencjał wodoru i zminimalizować wpływ transportu morskiego na środowisko naturalne.

Dowiedz się więcej o ekologicznych i społecznych korzyściach oraz wyzwaniach związanych z wodorem

Sprawdź, jak zielony wodór może przekształcić przyszłość i przyczynić się do ochrony naszej planety!

Wodór może zrewolucjonizować transport morski, oferując bezemisyjne rozwiązania dla zasilania statków. Dzięki wysokiej energetyczności i niskiej emisji gazów cieplarnianych, wodór może pomóc w dekarbonizacji sektora morskiego i zmniejszeniu jego wpływu na środowisko.

Główne wyzwania to rozwój infrastruktury do produkcji i dystrybucji zielonego wodoru, problemy z bunkrowaniem i obsługą statków na wodór oraz konieczność międzynarodowej współpracy i modernizacji portów.

Korzyści ekologiczne obejmują redukcję emisji gazów cieplarnianych, a korzyści społeczne to tworzenie nowych miejsc pracy związanych z rozwojem infrastruktury wodorowej, zwłaszcza w portach i obszarach związanych z gospodarką morską.

Zobacz również