Zmiany klimatu, których postęp obserwujemy z roku na rok, sprawiają, że potrzebne są zdecydowane działania i kompleksowe rozwiązania. Wodór jest obecnie głównym kandydatem do otrzymania istotnego miejsca w gospodarce zeroemisyjnej. Doliny Wodorowe mają za zadanie badać wykorzystanie wodoru na szeroką skalę w praktyce.

Co to jest „Dolina Wodorowa”?

Doliną Wodorową nazywa się obszar, na którym realizowane są inwestycje i projekty związane z wodorem i jego zastosowaniem w gospodarce.

Doliny Wodorowe powstają w całej Unii Europejskiej, jako odpowiedź na pogłębiający się kryzys klimatyczny i poszukiwanie nowego, tańszego i bezpieczniejszego dla środowiska źródła energii.

W Polsce został opracowany dokument strategiczny pn. Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do roku 2040 r. (PSW). W ramach niego, planowane było stworzenie pięciu lub więcej Dolin Wodorowych. Obszary te mają stać się regionalnymi centrami naukowymi, skupionymi na badaniach opracowujących jak najefektywniejsze metody produkcji, magazynowania i dystrybuowania wodoru. To tu będą również prowadzone prace nad stopniowym wprowadzaniem wodoru do gospodarki krajowej, w kilku jej sektorach.

Dlaczego wodór? Czym zielony wodór różni się od „zwykłego”?

Wodór jest najlżejszym gazowym pierwiastkiem. Tworzy ponad 2/3 całej kosmicznej masy, a na Ziemi jest trzecim najbardziej powszechnie występującym pierwiastkiem chemicznym. Występuje w wodzie, gazie ziemnym, metanolu.

To, co jest bardzo ważne to fakt, że wodór jest niezwykle reaktywny — tzn. bardzo rzadko występuje pojedynczo, najczęściej tworząc związki. Szybko rozprasza się w powietrzu. Jest pierwiastkiem bezemisyjnym, pozbawionym zapachu i nietoksycznym. Jest jednak pierwiastkiem palnym.

Kolejnym istotnym faktem jest, że wodór to pierwiastek wysokoenergetyczny. Innymi słowy, ma dużą gęstość energetyczną: z jednego kilograma wodoru można uzyskać 22 kWh energii. To olbrzymi potencjał, z którym nie mogą się równać żadne inne znane nam pierwiastki czy substancje.

Dlatego tak wielkim zainteresowaniem obecnie cieszą się Doliny Wodorowe, które zwracają szczególną uwagę na redukcję CO₂. Doliny Wodorowe mogą w tym pomóc, przestawiając poszczególne emisyjne sektory gospodarki na zielony tor.

Czym jednak różni się wodór zielony od tego powszechnie występującego? Jak już wspomniano, ten drugi występuje zazwyczaj w formie związków. Tymczasem do produkcji energii potrzebujemy niezwiązanych cząsteczek wodoru. Pozyskuje się je np. w procesie elektrolizy. Jest ona zupełnie bezemisyjna, jeśli do procesu wykorzystuje się źródła energii odnawialnej: prąd pozyskany z promieniowania słonecznego czy turbin napędzanych siłą wiatru.

Potencjalne miejsca wykorzystania wodoru — wodór a obniżanie emisji

Wodór w walce z emisją CO₂ może odgrywać istotną rolę, głównie ze względu na fakt, że jest bezemisyjny. Dowiedziono, że może być nośnikiem energii, co pozwala go stosować w transporcie, przemyśle czy energetyce.

Jednym z głównych celów naukowych jest obecnie osiągnięcie dekarbonizacji w najbliższej przyszłości. Najbardziej energochłonne sektory, jak trzy wspomniane wyżej, muszą zostać przestawione na zieloną energię, w czym najlepszym wyborem okazuje się wodór.

Wiadomo już, że w transporcie wodór jest obecnie najważniejszym konkurentem dla elektrycznych pojazdów z bateriami. Samochody na wodór ładują się w kilka minut, mają większy zasięg i są bardziej odporne na niskie temperatury. Główną przeszkodą jest obecnie infastruktura (stacje paliw, punkty ładowania) oraz wysoka cena. Wraz z rozwojem Dolin Wodorowych powinno się to zmieniać.

W energetyce wodór sprawdza się jako doskonały magazyn energii — może być kumulowany w stosunkowo niewielkich pojemnikach z niską stratą. Zastosowanie na powszechną skalę ogniw paliwowych, które łączą wodór z tlenem, wprowadzi nieemisyjny i bezpieczny sposób pozyskiwania prądu.

Duże nadzieje wiąże się z zastąpieniem paliw kopalnych w przemyśle wodorem. Dowiedziono, że sprawdza się on przy redukcji żelaza, produkcji polimerów, utwardzania tłuszczów i w wielu innych zastosowaniach. Podsumowując, najbardziej zaawansowane ośrodki naukowe prowadzą badania na możliwie szybkim przejściu z paliw kopalnych na wodór i wdrożeniu rozwiązań w gospodarce energetycznej, które umożliwiłyby osiągnięcie celów zeroemisyjnych ustalonych na połowę wieku. Doliny Wodorowe odgrywają w tym procesie kluczową rolę.

Dowiedz się, jak Doliny Wodorowe mogą zrewolucjonizować nasze podejście do energii!

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o ich roli w redukcji emisji CO₂ i przejściu na gospodarkę zeroemisyjną.

Doliny Wodorowe to obszary inwestycyjne skoncentrowane na badaniach i zastosowaniach wodoru jako źródła energii. Mają one na celu promowanie i rozwijanie technologii wodorowych w gospodarce, szczególnie w kontekście redukcji emisji CO₂.

Wodór jest bezemisyjnym nośnikiem energii, który może zastąpić paliwa kopalne w transporcie, przemyśle i energetyce. Jego stosowanie w produkcji energii, przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł, jest kluczowe dla redukcji emisji CO₂.

Celem Polskiej Strategii Wodorowej do 2030 roku jest stworzenie co najmniej pięciu Dolin Wodorowych, które będą regionalnymi centrami badawczymi. Ich zadaniem jest rozwijanie efektywnych metod produkcji, magazynowania i dystrybucji wodoru oraz wprowadzanie wodoru do różnych sektorów gospodarki.

Zobacz również