W ramach Centralnej Doliny Wodorowej im. Braci Łaszczyńskich został zawiązany Zespół ds. Łańcucha Dostaw SMR, którego Kierownikiem został P. Sławomir Malara.

Główne założenia Zespołu ds. łańcucha dostaw SMR:

  • określenie potencjału firm zrzeszonych w Stowarzyszeniu pod kątem udziału w łańcuchu dostaw oraz działań zmierzających do udziału polskich firm w łańcuchu dostaw;
  • ścisła współpraca z Rolls-Royce SMR w celu wypracowania wspólnej strategii certyfikacji firm (wzorzec brytyjski Fit for Nuclear);
  • podjęcie działań zmierzających do budowy w Polsce (optymalnie w Świętokrzyskim) centrum R&D na wzór brytyjskiego NAMRC;
  • działania na rzecz stworzenia w Polsce (optymalnie w Świętokrzyskim) certyfikowanej fabryki modułów (gdzie moduły będą składane oraz testowane, a następnie transportowane na plac budowy).

Zespół ds. łańcucha dostaw SMR powstał w oparciu o realizację celów Centralnej Doliny Wodorowej:

  • umieszczeniu energetyki jądrowej na liście technologii uważanych za zrównoważone pod kątem zermoemisyjności. Nowe regulacje w pakiecie „Net Zero Industry Act” UE;
  • współpracę ŚGP INDUSTRIA oraz Rolls-Royce SMR (na podstawie podpisanego Memorandum of Intent) w celu wdrożenia jednostek SMR w technologii Rolls-Royce na terenie Polski, a także rozwoju łańcucha dostaw w oparciu o firmy zrzeszone w Centralnych Klastrze Wodorowym;
  • możliwości wykorzystania Rolls-Royce SMR do produkcji wodoru, przy użyciu stałotlenkowego elektrolizaera (SOEC) – przewidywane koszty produkcji wodoru w rozwiązaniu brytyjskim wynoszą 2,7 €/kg.

Kolejne zespoły będą tworzone w oparciu o inicjatywy Członków.

Potrzebujesz więcej informacji? Jesteśmy do dyspozycji.

Zobacz również