Łukasz Koszuk

Fundacja Forum Atomowe

Fizyk jądrowy, współzałożyciel i prezes Fundacji Forum Atomowe, pracownik Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej; na co dzień zajmuje się fizyką reaktorów jądrowych, bezpieczeństwem jądrowym, a także popularyzacją wiedzy o energii jądrowej i promieniotwórczości.

Zobacz również