Kamil Adamczyk

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Główny specjalista ds. legislacji w Departamencie Energii Jądrowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
Współautor tzw. specustawy jądrowej, która określa zasady i warunki przygotowania oraz realizacji inwestycji w zakresie budowy elektrowni jądrowych w Polsce. Od 2014 r. zajmuje się opracowywaniem projektów ustaw i innych regulacji prawnych niezbędnych do wdrożenia w Polsce energetyki jądrowej. Koordynował proces legislacyjny kluczowych dokumentów strategicznych dot. sektora jądrowego, w tym Programu polskiej energetyki jądrowej z 2020 r. Ponadto, przygotowywał projekty decyzji administracyjnych Ministra Klimatu i Środowiska, które dotyczyły planowanych w Polsce inwestycji w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej, w tym SMR.
Od 2015 r. przedstawiciel Polski w Komitecie Prawa Jądrowego Agencji Energii Jądrowej OECD w Paryżu, a od 2019 r. – członek Zespołu Doradczego ds. Prawnych europejskiego zrzeszenia przemysłu jądrowego nucleareurope (d. Foratom). Ponadto, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników Sektora Jądrowego. W 2023 r. pełnił funkcję sekretarza zespołu doradczego Ministra Klimatu i Środowiska ds. rozwoju energetyki jądrowej w Polsce będącego forum dialogu ministerstwa z inwestorami SMR oraz wielkoskalowej energetyki jądrowej.
Ukończył szereg zagranicznych szkoleń, kursów i wizyt studyjnych dot. sektora jądrowego organizowanych przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej m.in. w USA, Japonii i Korei Południowej, a także Wielkiej Brytanii i Francji. Specjalizuje się w tematyce procedur licencjonowania obiektów jądrowych. Autor kilku prac naukowych w tym zakresie.
Absolwent prawa Uniwersytetu Śląskiego, dyplomant International School of Nuclear, absolwent aplikacji legislacyjnej organizowanej przez Rządowe Centrum Legislacji.

Zobacz również