Enea Elektrownia Połaniec to znaczący producent energii elektrycznej w południowo-wschodniej Polsce, wyróżniający się zaawansowanymi rozwiązaniami technologicznymi oraz innowacyjnym podejściem do zrównoważonej energetyki.
Elektrownia Połaniec, z wysoką pozycją rynkową, od lat utrzymującą się na średnim poziomie ok. 35 % krajowej produkcji energii elektrycznej z paliwa biomasowego, uznawana jest za pioniera tej dziedziny energetyki. Od 2017 r. wchodzi w skład Grupy Enea, wicelidera wytwarzania energii elektrycznej w Polsce, dostarczającego energię do 2,7 mln odbiorców.
Usytuowana nad brzegiem Wisły w Zawadzie koło Połańca, Elektrownia Połaniec rozpoczęła działalność w latach 1979-1983. Zakład wytwarza energię w siedmiu blokach o mocy do 242 MW oraz w jednym z największych biomasowych bloków energetycznych na świecie. Moc tzw. „Zielonego Bloku” wynosi 225 MW, co pozwala na zasilenie 600 tysięcy gospodarstw domowych i znacząco przyczynia się do redukcji emisji CO2 o około 1,6 miliona ton rocznie.
W Elektrowni Połaniec ważne są również cele społeczne. Enea realizuje przemyślane i innowacyjne projekty w sferach takich jak bezpieczeństwo, edukacja dzieci i młodzieży, ochrona środowiska, pomoc osobom potrzebującym, wsparcie społeczności lokalnych oraz w obszarze sportu i kultury.
Inwestycje w Enei Połaniec idą w parze z polityką energetyczną kraju, zmierzającą do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
Spółka koncentruje się na konsekwentnym rozwoju technologicznym i działaniach wspierających procesy transformacji energetycznej.